AVÍS LEGAL

En Tintoreria Casp estem compromesos amb la privacitat de les dades dels nostres contactes i clients. Som plenament conscients de les nostres responsabilitats envers les bones pràctiques d’ús de dades de caràcter personal.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és Ana Navarro Pou
  • El seu CIF / NIF: 08917323Q
  • El seu domicili social està: C / Casp 172-08.013 (Barcelona)
  • Correu electrònic: info@tintoreriacasp.cat
  • Finalitat de la pàgina web: Informació dels serveis de tintoreria.

Les nostres condicions

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de Tintoreria Casp inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al portal Tintoreria Casp ( “Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal Tintoreria Casp

El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: Tintoreria Casp

Què esperem dels nostres usuaris

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Tintoreria Casp. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Quina informació recaptem dels nostres usuaris i amb quina finalitat la utilitzem

Tots els productes i serveis oferts al portal remeten a formularis de contacte, formularis de comentaris i formularis per efectuar registres d’usuari i / o comandes de compra. Aquest portal sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Sistemes de captura d’informació personal que fem servir

La seva informació està protegida d’acord a la nostra política de privacitat i galetes. En activar una subscripció o facilitar les seves dades de pagament, vostè comprèn i accepta la nostra política de privacitat i galetes.

Des del moment en què es registra com a usuari en aquesta web, Tintoreria Casp té accés a: Nom d’usuari i correu electrònic, adreça IP, adreça postal, DNI / CIF i dades de pagament, conformant dos fitxers degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La seva informació està protegida d’acord a la nostra política de privacitat. En enviar les seves dades a través del nostre formulari, vostè comprèn i accepta que:

Aquestes dades personals conformen dos fitxers degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En tot cas Tintoreria Casp es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal Tintoreria Casp com el present avís legal.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització del portal Tintoreria Casp l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Tintoreria Casp o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Tintoreria Casp o que impedís , de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

Tintoreria Casp adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Tintoreria Casp no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

En tot cas, Tintoreria Casp es compromet legalment a informar els seus usuaris de qualsevol bretxa de segurdiad en el termini legal establert per la RGPD.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal sec Casp ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a sec Casp indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Dret a l’oblit

En tot moment l’usuari en sec Casp tindrà dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o laborar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades per tintoreria Casp. Només ha d’enviar un correu electrònic a info@tintoreriacasp.cat i sol·licitar-ho.

Enllaços Externs

Les pàgines del portal sec Casp proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers la de fabricants o proveïdors. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer els nostres productes, encara que sec Casp no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal sec Casp haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de tintoreria Casp. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre tintoreria Casp i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de tintoreria Casp dels seus continguts o serveis.

Altres condicions d’ús d’aquest lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, llevat d’autorització prèvia, expressa i escrita de tintoreria Casp a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per comoditat, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc emmagatzema un fitxer de dades relatives als comentaris enviats a aquest lloc. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@tintoreriacasp.cat.

Aquest lloc, els dominis associats i la propietat del contingut pertanyen a Ana Navarro Pou, DNI 08917323Q, amb domicili en C / Casp 172, Barcelona, ​​Espanya.

Aquest lloc web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Tintoreria Casp no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquestes webs.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de tintoreria Casp, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web .

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de tintoreria Casp qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, tintoreria Casp no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARCO

Se li informa que podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això se l’informa que podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, a C / Casp 172 de Barcelona o per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: info @ tintoreriacasp.cat. Abans dels 10 dies respondrem a la seva sol·licitud per confirmar-li la execució del dret que hagi sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Tintoreria Casp amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Tintoreria Casp, si us plau dirigiu-vos a info@tintoreriacasp.cat o utilitzeu el formulari de contacte disponible al lloc web.

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui que informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació la nostra política de privacitat.